Algemene voorwaarden

Auteursrecht

Het auteursrecht van foto’s en teksten ligt bij de fotograaf en tekstschrijver van Habitat Magazine. Een derde mag niets publiceren zonder toestemming van de makers tevens rechthebbenden óf zonder erbij te vermelden wie de maker van de content is.

Wanneer beelden en teksten rechtenvrij worden aangeleverd bij een partner of opdrachtgever betekent onbeperkt gebruik alleen door diezelfde partner/opdrachtgever. De content mag dus niet zonder toestemming aan derden worden verstrekt. Wanneer bovenstaande niet wordt nagekomen komt de rechthebbenden een vergoeding toe van 100% van de gehanteerde licentievergoeding. Onbeperkte licentie van beelden is alleen mogelijk na toestemming van de fotograaf. Portretrechten liggen altijd bij de geportretteerde. Deze geeft, door het aanvaarden van de algemene voorwaarden, toestemming om zijn/haar foto’s te plaatsen (website, social media, e.v.).

Wilt u content van Habitat Magazine gebruiken? Dat is geen probleem. Kosten voor het gebruiken van een volledig artikel €250,-. Kosten voor het gebruik van één foto €150,-. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Doorplaatsing

Het is niet toegestaan om beelden zonder toestemming of bronvermelding door te plaatsen of elders te publiceren – ongeacht het kanaal en platform – ook niet in bewerkte of bijgesneden vorm. Indien dit wel gebeurt, dient een vergoeding van 100% van de gehanteerde licentievergoeding te worden voldaan.

Copyright

Het is niet toegestaan content van Habitat Magazine te gebruiken voor commerciële doeleinden of andere gebruiksdoelen waarvan de rechthebbenden niet op de hoogte zijn gesteld en/of geen toestemming voor hebben gegeven.

Samenwerken

Wij geloven in (commerciële) samenwerkingen indien dit aansluiting vindt bij ons concept én relevant is voor onze lezers. Bent u benieuwd naar onze ideeën over content op maat en/of branded content of heeft u een ander voorstel? We horen het graag!